Roczny plan pracy

Program dydaktyczno-wychowawczy

 

W naszym przed­szkolu reali­zo­wany jest pro­gram wycho­wa­nia przed­szkolnego, "Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości.” wydaw­nic­twa WSiP. Auto­rzy: 

Jolanta Wasilewska

 

 

Program zawiera szczegółowe cele i treści kształcenia odnoszące się do osiągnięć dziecka na koniec edukacji przedszkolnej w czterech obszarach podstawy programowej: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. W programie zostały podane przykładowe treści edukacyjne związane z wychowaniem przez wartości.
Program uwzględnia pracę w grupach zróżnicowanych wiekowo, omawia także zagadnienia związane z indywidualizacją nauczania oraz organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Planeta dzieci to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, dla których ważne są prawda, dobro, piękno, szacunek do ludzi i przyrody oraz idee kształtujące pozytywny stosunek do świata. Wartości, które łączą ludzi, tworzą najlepsze środowisko do wszechstronnego i kreatywnego rozwoju, dają dobry start w dorosłe życie. Zapraszamy do udziału w niezwykłej przygodzie, która zaczyna się w przedszkolu. Poznaj nasz nowy cykl edukacyjny Planeta dzieci dla wszystkich grup wiekowych.

 

  

Planeta dzieci. Trzylatek. BOX

 

W każdym boxie planeta dzieci Trzylatek znajdują się:

 • Karty Pracy cz. 1-2,
 • Wyprawka na dobry start,
 • Kodowanie

 

Planeta dzieci. Czterolatek. BOX

 

W każdym boxie Planeta dzieci Czterolatek znajdują się:

 • Karty Pracy cz. 1-2,
 • Wyprawka na dobry start,
 • Kodowanie

 

  

Planeta dzieci. Pięciolatek. BOX

 

W każdym boxie Planeta dzieci Pięciolatek znajdują się:

 • Karty Pracy cz. 1-4,
 • Wyprawka na dobry start,
 • Kodowanie
 • Zeszyt grafomotoryczny
 • Alfabet z obrazkami

 

  

Planeta dzieci. Sześciolatek. BOX

 

W każdym boxie Planeta dzieci Sześciolatek znajdują się:

 • Karty Pracy cz. 1-4,
 • Wyprawka na dobry start,
 • Kodowanie
 • Czytanie i pisanie
 • Liczenie
 • Alfabet
 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj