OpłatyOpłaty
 - oferta cenowa
 

 

GRUPA 2,5 - 3 latki 

 

Czesne - 690 zł

- kwota obowiązująca w miesiącach IX-VI, 
- czesne płatne z góry do 5-tego dnia każdego miesiąca
  przelewem na konto, bądź gotówką w kasie przedszkola.

- w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana         jest stawka 7 zł.

- nieobecność Dziecka należy zgłosić najpóźniej do godziny
  8:30 (korekta nadpłaty następuje w miesiącu następnym).

 

Opieka nad Dzieckiem po godzinie 18:00 - 50 zł

Dodatkowa opłata wnoszona za opiekę nad Dzieckiem w godzinach 18:00 - 19:00. 

 

GRUPA 4,5,6 latki 

 

- Dzieci 4-6 letnie w godz 8-13 realizują bezpłatnie podstawę           programową. 
- przed godz. 8 i po godz.13 naliczana jest opłata 1 zł za
  każdą rozpoczętą godzinę.
- dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł
- nieobecność dziecka należy zgłosić dzień wcześniej do
  godz 14:30

 

 

 

 

 

Treść serwisu prawnie chroniona © 2014 Przedszkole Dziecięcy Raj  |  Polityka prywatności  |  Projekt i wykonanieProjekt i wykonanie strony internetowej

Przedszkole Dziecięcy Raj